Verandering in Opvangsituatie

Ik wil mijn bestaande inschrijving wijzigen. Hoe doe ik dat?

Je kunt de wijziging doorgeven aan de medewerkers van onze afdeling Klantrelaties op telefoonnummer 020 426 08 66 of via klantrelaties@kinderrijk.nl.

Ik wil mijn huidige plaatsingsdagen wijzigen. Hoe doe ik dat?

Je kunt contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Klantrelaties op telefoonnummer 020 426 08 66 of via klantrelaties@kinderrijk.nl. Afhankelijk van de beschikbaarheid, bieden zij je plaatsing aan op de gewenste dagen aan of plaatsen zij je kind hiervoor op de interne inschrijflijst. Je kind heeft hierdoor voorrang op kinderen die nog niet op de opvang komen. Als je meer wilt weten over het incidenteel ruilen van een dag, klik dan hier.

Mijn kind heeft een plaats in een kinderdagverblijf of peuteropvang ovan kinderrijk. Krijgt het nu ook automatisch een plaats op de bso?

Ja, KinderRijk biedt haar klanten voorrang. Je kind is dus verzekerd van opvang vanaf de geboorte tot het einde van de basisschool. Dit is uniek in Amstelveen. Nadat je kind de driejarige leeftijd heeft bereikt, neemt een medewerker van de afdeling Klantrelaties contact met je op om de schoolkeuze en gewenste plaatsingsdagen te bespreken. De BSO-locatie wordt namelijk afgestemd op jouw schoolkeuze.

Wanneer stopt de plaatsingsovereenkomst van mijn kind?

De plaatsingsovereenkomst van dagopvang duurt tot en met de vierde verjaardag van je kind. De overeenkomst van BSO eindigt bij het verlaten van de basisschool en duurt tot en met de laatste dag van de zomervakantie. Mocht je een andere einddatum willen, dan is dit natuurlijk mogelijk. Neem dan contact op met de afdeling Klantrelaties. Houd hierbij wel rekening met een opzegtermijn van een maand.
Een eventuele verlenging van de plaatsingsovereenkomst is op aanvraag; deze moet je minimaal zes maanden voor de einddatum ervan aanvragen; de mogelijkheden zijn namelijk afhankelijk van de beschikbaarheid.

Ik wil het aantal dagen opvang wijzigen / de gehele opvangplaats beëindigen. Hoe doe ik dat?

Het wijzigen van het aantal plaatsingsdagen of het beëindigen van de gehele opvangplaats moet je altijd schriftelijk doen. Dit kan per post of per e-mail naar klantrelaties@kinderrijk.nl.

Als je het contract voor de zomervakantie opzegt en je kind(eren) na de vakantie weer inschrijft is er geen garantie dat er nog plaats is op dezelfde opvangdagen en  groep/ locatie.

Wat is de opzegtermijn?

KinderRijk kent voor elke opvangvorm een opzegtermijn van een maand. Je kunt je plaatsingsovereenkomst elke dag opzeggen; deze gaat dan in op de dag dat KinderRijk je opzegging schriftelijk ontvangt. Dus als je je plaatsingsovereenkomst bijvoorbeeld op 13 maart opzegt, is 12 april de einddatum van de overeenkomst. Een latere datum mag natuurlijk ook. Ook voor het wijzigen (verminderen) van het aantal opvangdagen geldt een opzegtermijn van een maand.

Kan er van de opzegtermijn worden afgeweken?

De opzegtermijn staat vast. Hier teken je voor en deze is niet flexibel. Als je elders een plaats hebt gevonden binnen de opzegtermijn, kun je met de nieuwe organisatie afspreken dat de ingangsdatum wordt aangepast naar de opzegtermijn. De ingangsdatum is immers wel flexibel!