Nieuws

Blog: Week tegen de Kindermishandeling

Van 19 tot en met 25 november is het de Week tegen Kindermishandeling. In deze week is er extra aandacht voor activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van Kindermishandeling. Het thema van dit jaar is Ik maak het verschil.

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Jij kunt het verschil maken

Wat jij als ouder kunt doen om het verschil te maken, is je ervan bewust te zijn dat iedereen iets kan betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Ieder gebaar, hoe klein ook, kan een groot verschil maken. En door te delen wat jij doet als jij je zorgen maakt om een kind, stimuleer je de mensen om je heen ook iets te doen.

Bij KinderRijk

Wat wij als KinderRijk doen om het verschil te maken is de kennis over en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen binnen onze organisatie. Dit doen wij onder meer door:

  • Het aanbieden van voldoende en regelmatig terugkerende opleidingen en trainingen voor alle pedagogisch medewerkers, locatie- en regiomanagers.
  • Het opnemen van de meldcode in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.
  • Het regelmatig evalueren van het gebruik van de meldcode op basis van casuïstiek. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de meldcode en van de bewustwording van de handelwijze van onze medewerkers bij signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast is er binnen onze organisatie een groep medewerkers aangesteld als aandachtsfunctionaris. Zij beschikken over specifieke kennis met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij ondersteunen medewerkers in die situaties waarin mogelijk sprake is van de meldcode en hebben contact met externe partijen als bijvoorbeeld Veilig Thuis. Meer informatie over kwaliteit en veiligheid bij KinderRijk lees je hier.

Opvoeden doe je niet alleen

Wat wij samen kunnen doen om het verschil te maken is met elkaar in gesprek gaan als het iets minder goed gaat. Want het ouderschap vraagt veel en maakt je kwetsbaar. En opvoeden doe je niet alleen. Steun van familie, vrienden en in sommige situaties van professionals is dan ook onontbeerlijk. Bij zorg, klein en groot, gaat het bij KinderRijk niet alleen om de zorg om je kind, het gaat ook om aandacht voor jou als ouder. Het gezegde luidt niet voor niets: It takes a village to raise a child.

Activiteiten

Tijdens de hele Week tegen de Kindermishandeling vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats. Deze vind je terug in het activiteitenoverzicht. De activiteiten worden op lokaal niveau georganiseerd door uiteenlopende organisaties die contact hebben met kinderen en ouders. Zij laten bijvoorbeeld zien hoe zij omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Of ze gaan in gesprek met elkaar en anderen over dilemma’s en wisselen ervaringen uit.

Wil je meer lezen over de meldcode? Via onderstaande links vind je allerlei informatie:

Anna Jonkman
Beleidsadviseur Pedagogiek en aandachtsfunctionaris meldcode