Nieuws

Blog: Vertel eens…

Opvoeden doe je niet alleen, je doet het samen. Een oud Afrikaans gezegde luidt niet voor niets: It takes a village to raise a child. Maak maar eens een lijstje van de mensen die in meer of mindere mate bijdragen aan de opvoeding van je kind: opa’s en oma’s, leerkrachten op school, pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, trainers bij de sportvereniging, ouders van vriendjes en vriendinnetjes, de oppas… En dat is mooi, want met een sociaal netwerk wordt opvoeden leuker én makkelijker. Juist daarom is het zo belangrijk dat je de ruimte voelt (en durft te pakken) om verhalen en kennis met elkaar uit te wisselen.

 

Week van de Opvoeding

Die uitwisseling van kennis en verhalen is waar het om draait tijdens de Week van de Opvoeding, van 4 tot en met 10 oktober. De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Deze week wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en spoort ouders, medeopvoeders en professionals aan om met elkaar in gesprek te gaan:

“Grijp de Week van de Opvoeding aan als moment om het gesprek aan te gaan met je buren, familie en vrienden. Iedereen heeft een verhaal om te delen. Een verhaal waarmee we elkaar kunnen inspireren. Een verhaal waar we met elkaar van kunnen leren. Of een verhaal dat om een goed gesprek vraagt. Al deze verhalen mogen er zijn en mogen gehoord worden. Vertel eens…”

Week van de Opvoeding 2021

Tijdens deze week organiseert het NJI elke werkdag van 12.00 tot 12.15 uur een lunchsessie. Deze zijn te volgen via Zoom. Onderwerp van deze sessies is het welbevinden van ouders, elke dag met een andere blik. Wil je hieraan meedoen? Klik dan hier.

Vertel eens... banner Week van de Opvoeding

Uitwisseling in de kinderopvang

Ook in de kinderopvang is het belangrijk te delen wat je bezighoudt als het aankomt op opvoeden. Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen ouders en pedagogisch medewerkers heeft namelijk een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Door de thuis- en opvangsituatie op elkaar af te stemmen, voelt een kind zich veiliger en kan het zich beter ontplooien.

Het vertrouwen dat ouders en de pedagogisch medewerkers in elkaar hebben en hun wederzijdse respect voor opvoedkeuzes, is een belangrijke kwaliteitsfactor. Een kind voelt feilloos aan of zijn ouders het prettig vinden in zijn groep, of ze zijn pedagogisch medewerkers waarderen en of ze hem met een gerust hart achterlaten in de kinderopvang.

 

Partners in opvoeding

KinderRijk is voor jou als ouder een partner in de opvoeding van je kind. We bieden je kind een aanvullende omgeving op thuis en school. Een omgeving vol mogelijkheden. Want op de groep maakt je kind andere dingen mee, wordt het actief uitgedaagd en ontwikkelt het zich door de contacten met andere kinderen en volwassenen. Zo bereiden we jouw kind voor op de uitdagingen van de wereld om zich heen.

Dit alles maakt de opvang bij KinderRijk tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. We hechten dan ook veel waarde aan uitwisseling en afstemming met jou als ouder. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de dagelijkse overdracht tijdens het halen en brengen. Daarnaast heeft elk kind een mentor: de pedagogisch medewerker die voor de ouders de vaste contactpersoon en aanspreekpunt is. Voor kinderen die naar de BSO gaan is de mentor niet alleen contactpersoon voor de ouders, maar ook aanspreekpunt voor het kind.

Samen met jou en andere mede-opvoeders kunnen we ervoor zorgen dat je kind zich prettig voelt en de overgang naar elke volgende stap in zijn of haar leven een natuurlijke overgang is.

Overdracht KDV

Meer weten

Wil je meer weten over het uitwisselen van kennis en ervaring over opvoeden? Neem eens een kijkje op de website van de Week van de Opvoeding. Je kunt de week ook volgen op Facebook, Instagram en Twitter.