Nieuws

Blog: kinderopvang of gastouderopvang?

Kinderen maken gezicht schoon met washandje

Twijfel je over de keuze voor opvang van je kind(eren)? Dat is helemaal niet gek; het is immers een belangrijke beslissing. Kies je voor het kinderdagverblijf of toch liever voor gastouderopvang? We zetten hieronder de belangrijkste verschillen tussen kinderopvang en gastouderopvang voor je op een rijtje.

 

Kinderopvang

Op het kinderdagverblijf worden kinderen opgevangen in groepen van zo’n 10 kinderen. Dit gebeurt door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Er zijn verticale groepen met kinderen van 0 tot 4 jaar. In de horizontale groepen worden kinderen van dezelfde leeftijd opgevangen. Bij kinderopvang kun je zelf kiezen voor de locatie die jou het meest aanspreekt of die het meest praktisch voor je is. Daarnaast biedt kinderopvang je continuïteit. Je bent altijd verzekerd van opvang op de dagen die je afneemt, juist ook tijdens vakanties.

Pedagogisch medewerkers

Bij het kinderdagverblijf wordt je kind opgevangen door gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij zorgen elke dag voor een liefde- en respectvolle verzorging van je kind. Daarnaast hebben de pedagogisch medewerkers oog voor de ontwikkeling van je kind en gaan zij hier bewust mee aan de slag. Dit doen zij onder meer aan de hand van de verschillende ontwikkelgebieden. Ook hebben zij, dankzij de persoonlijke aandacht voor je kind, een goed beeld van het tempo waarop je kind zich ontwikkelt. Zij passen de begeleiding van je kind hier op aan.

KinderRijk kdv, baby

Veilige en vertrouwde omgeving

Het kinderdagverblijf is een veilige en vertrouwde omgeving voor je kind. De opvanglocatie wordt jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne. Dit wordt gedaan door de GGD. Tevens wordt gecontroleerd of de pedagogisch medewerkers beschikken over de juiste beroepskwalificatie én een Verklaring Omtrent Gedrag. Tenslotte controleert de GGD of de beroepskracht-kind-ratio en de samenstelling van de groep in orde zijn.

Kosten kinderopvang

De kosten van de kinderopvang zijn afhankelijk van een aantal factoren. De kosten hangen af van het soort contract dat je afsluit, hoeveel dagen je afneemt en hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kun je terecht bij de Belastingdienst.

 

Gastouderopvang

Het belangrijkste kenmerk van gastouderopvang is dat je kind wordt opgevangen in een huiselijke omgeving. Dit kan bij de gastouder thuis zijn, maar ook in je eigen woning. In alle gevallen is er daardoor veel persoonlijke aandacht voor je kind en je kind ziet altijd een vertrouwd gezicht. Als je meerdere kinderen hebt, dan ligt opvang thuis meer voor de hand. Opvang bij een gastouder thuis heeft juist het voordeel dat je je huis aan het einde van de werkdag nog precies zo aantreft als toen je het verliet.

Kleinschalige opvang

KinderRijk aan Huis, gastouderopvang, gastouderbureauEen gastouder mag meerdere kinderen opvangen van verschillende ouders, maar er is wel een maximum gesteld aan het aantal kinderen dat mag worden opgevangen. Het maximum aantal kinderen hangt af van de leeftijd van de kinderen, maar is nooit meer dan 6. Dit is inclusief de eventueel eigen kinderen van de gastouder van onder de 10 jaar.

 

Flexibele opvang

Verschilt je rooster van week tot week? Dan is gastouderopvang iets voor jou. Met de gastouder maak je afspraken over opvangtijden, dagindeling en eventueel het verzorgen van licht huishoudelijk werk. Zo wordt je kind opgevangen in een gewone gezinssituatie en kun jij onbezorgd aan het werk.

Veilige opvang

Niet iedereen kan zich gastouder noemen; je moet hiervoor voldoen aan de door de overheid opgestelde kwaliteitseisen. Of je nu een gastouder aan huis ontvangt of je kind bij een gastouder thuis brengt, gastouderopvang is veilige opvang. In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat een gastouder opvang mag bieden in een woning die aan bepaalde criteria voldoet. Het huis wordt dan ook zorgvuldig gecontroleerd door het gastouderbureau en de GGD.

Kosten gastouderopvang

De kosten voor gastouderopvang bestaan deels uit bemiddelingskosten en deels uit een vergoeding aan de gastouder. Je betaalt de gastouder via het geregistreerde gastouderbureau, zodat de Belastingdienst kan controleren of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Gastouderopvang is vaak goedkoper dan opvang bij een kinderdagverblijf, omdat je afspreekt wanneer je opvang nodig hebt en per uur betaalt.

 

De keuze

De keuze tussen kinderopvang en gastouderopvang is helemaal aan jou. De belangrijkste afweging hierbij is in welke omgeving je kind zich het prettigst zal voelen. Voor de een is dat thuis of bij de gastouder thuis, voor de ander is dat een omgeving waar veel kinderen zijn om mee te spelen.

 

Meer informatie

Als je meer wilt weten over kinderopvang bij KinderRijk, neem dan hier een kijkje. De kosten voor kinderopvang kun je eenvoudig zelf berekenen met onze rekentool. Indien je vragen hebt over kinderopvang kun je altijd contact opnemen met onze afdeling Kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl of 020 – 426 08 66.