7 voordelen van kinderopvang

Twijfel je of je wel of geen gebruik wilt maken van kinderopvang? Dat is begrijpelijk, want dit kan een lastige keuze zijn. Als je kiest voor kinderopvang vertrouw je een deel van de opvoeding van je kinderen namelijk toe aan iemand anders. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een kinderopvangorganisatie die goed aansluit bij jouw normen, waarden en opvoedstijl. Zo profiteer je van de voordelen van kinderopvang. We zetten 7 belangrijke voordelen voor je op een rijtje:

  1. Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Goede kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van je kind. Kinderen doen op de opvang namelijk andere ervaringen op dan thuis. Ze leren er met andere kinderen en volwassenen omgaan. Pedagogisch medewerkers stimuleren het onderlinge contact tussen de kinderen door samen te delen, spelen en ontdekken. Je kind leert voor zichzelf op te komen, rekening te houden met anderen en vriendjes te maken. Dit alles vormt een goede basis voor het sociale gedrag van je kind in zijn of haar verdere leven.

  1. Stimuleert de algehele ontwikkeling

Niet alleen op sociaal vlak leert je kind veel op de kinderopvang. Ook op andere gebieden – dit noemen we de ontwikkelgebieden – steekt je kind veel op. Hierbij kun je denken aan de motorische ontwikkeling, die gestimuleerd wordt door lekker veel te bewegen en door activiteiten als schrijfdans. Maar ook de creatieve en cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door het lezen van een boek of het zingen van liedjes. Spelenderwijs leert je kind allerlei vaardigheden die bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling.

HDO
  1. Het vergroot de wereld van je kind

Kinderen hebben van nature de drang om nieuwe dingen te ontdekken. Op de kinderopvang merkt je kind dat er ook een andere omgeving is dan thuis. Dat is belangrijk: het besef dat de wereld verder rijkt dan alleen het vertrouwde en dat daar misschien andere regels gelden. Als je kind gewend is aan de kinderopvang en zich daar veilig en vertrouwd voelt, bouwt het veel zelfvertrouwen op. 

  1. Gezonde zelfstandigheid

Als je kind net naar de kinderopvang gaat, is afscheid nemen soms moeilijk. Toch leren kinderen ook hier ontzettend veel van. Als ouder ben jij degene waar je kind het liefste bij in de buurt is. De kinderopvang is een veilige omgeving waarin je kind leert om te gaan met het feit dat jij weggaat en er op leert vertrouwen dat je terug komt. 

  1. Pedagogisch plan: spelenderwijs ontwikkelen

Alle medewerkers van de kinderopvang hebben een pedagogische achtergrond en werken volgens een pedagogisch beleid. In ons beleid – met als uitgangspunten plezier, respect, ontwikkeling en fantasie – staat spelenderwijs ontwikkelen centraal. De pedagogisch medewerkers doen verschillende activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je kind. Hierbij kun je denken aan bewegingsspelletjes, buiten spelen, voorlezen, muziek maken, dansen en nog veel meer. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat je kind gehoord en gezien wordt. Ze letten er goed op dat je kind zich op zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. Dankzij deze persoonlijke aandacht weten zij precies wanneer je kind meer sturing of aandacht nodig heeft.

Dansen op muziek
  1. Partners in opvoeding

Kinderopvang stelt jou (en je partner) in staat de zorg voor je kind(eren) te combineren met je werk. Zo kun je blijven deelnemen aan het arbeidsproces, terwijl je kind zich op zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. We vinden contact met jou als ouder erg belangrijk. Daarom informeren we je altijd over wat er op de opvang is gebeurt en stemmen we lopende zaken goed met je af.

  1. Doorgaande leerlijn

De kinderopvang speelt een belangrijke rol in de voorbereiding en aansluiting op het basisonderwijs. Bij KinderRijk vinden we de doorgaande leerlijn erg belangrijk, zowel inhoudelijk als praktisch. Daarom investeren wij veel in de samenwerking met scholen in de regio. Een doorgaande lijn van de opvang naar de basisschool en een optimale aansluiting brengt voor je kind en voor jezelf meer rust en stabiliteit met zich mee.