Nieuws

Verlaging tarieven Gastouderbureau

Het is onze missie jullie als ouders in staat te stellen om opvoeding en werk te combineren. Wij spelen daarop in door jullie de zekerheid te bieden van een uitdagende, veilige en rijke ontwikkelomgeving voor jullie kind. Gastouderopvang past in dit kader bij onze missie. En om te voldoen aan de huidige verwachting van ouders wat betreft de kosten van deze vorm van opvang, is het besluit genomen de prijzen te verlagen en versimpelen. Het gaat hierbij om de zogenaamde bemiddelingskosten. De tariefwijziging van het Gastouderbureau KinderRijk gaat in per 1 oktober.

KinderRijk kdv, baby

Wat zijn de nieuwe tarieven?

De kosten voor gastouderopvang bestaan deels uit bemiddelingskosten en deels uit een vergoeding aan de gastouder. De vaste bemiddelingskosten zijn, onafhankelijk van het aantal opvanguren,
€ 120,00 per maand per gezin, zowel voor gastouderopvang als opvang aan huis. Bij de opvang van 1 kind geldt daar bovenop een korting van € 45,00. De bemiddelingskosten van gastouderopvang van 1 kind zijn zodoende € 75,00.
Wat betreft de vergoeding aan de gastouder verandert er niets.

Interesse in gastouderopvang?

Neem dan contact op met ons via kinderrijkaanhuis@kinderrijk.nl of telefoonnummer 020 – 426 08 55. Of kijk op gastouderopvang 0-12 jaar.