Lid Raad van Toezicht

Solliciteer

KinderRijk is een sterke regionale kinderopvangorganisatie, bekend om zijn pedagogische aanpak. Op 39 vestigingen in Amstelveen en Amsterdam zorgen en begeleiden ruim 600 medewerkers ruim 3.800 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

De kinderopvang is volop in beweging en een fantastische branche om in te werken. Onze klanten, de ouders, vertrouwen ons diegene toe die hen het meest lief is, in de verwachting dat hun kind volop uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen. De dynamiek van vraag en aanbod wijzigt in hoog tempo en vraagt meer en meer om actief te profileren op kwaliteit en onderscheidend vermogen.

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk met een holding en een werkmaatschappij van waaruit de kinderopvangactiviteiten plaatsvinden. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht denkt mee over de strategische koers van de organisatie en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de bestuurder.

In de Raad van Toezicht zijn twee vacatures voor een

 

Lid Raad van Toezicht

met expertise op het gebied van pedagogiek, HR, juridische zaken en klantbelangen

 

Een lid Raad van Toezicht komt op voordracht van de Ondernemingsraad in de Raad van Toezicht en een lid op voordracht van de Ouderraad. Zij zijn tevens contactpersoon voor het betreffende gremium.

Van de toezichthouder wordt verwacht:

 • toezicht houden op het strategisch beleid van de organisatie en de uitvoering daarvan door de  directeur-bestuurder
 • mede invulling geven aan het werkgeverschap
 • adviesrol aangaande bedrijfsvoering en positionering

Wij vragen:

 • een academisch werk- en denkniveau
 • bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als commissaris of toezichthouder in een bij voorkeur maatschappelijke onderneming
 • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de kinderopvang en de gevolgen daarvan op strategisch niveau.
 • aantoonbare ervaring met pedagogiek en HR of juridische zaken en klantbelangen
 • bekend zijn met kinderopvang is een pre

De nieuwe toezichthouder:

 • kan ontwikkelingen snel analyseren en adequate vragen formuleren
 • kan toezicht uitoefenen op strategisch niveau
 • functioneert goed in een team zoals een Raad van Commissarissen of -Toezicht
 • onderschrijft nut en noodzaak van toepassing van de Governance Code Kinderopvang

De leden van de Raad van Toezicht vergaderen gemiddeld zes maal per jaar en ontvangen een passende vergoeding (Conform WNT-2 normen).

 

Informatiepakket

Een informatiepakket over KinderRijk en de Raad van Toezicht kunt u opvragen bij mevrouw J. Morel, managementassistente, te bereiken via telefoonnummer 020-4260818 of e-mail jmorel@kinderrijk.nl.

Voor nadere inlichtingen over de vacature, kunt u contact opnemen met mevrouw J.M.F. Hol, directeur-bestuurder a.i., via telefoonnummer 06-50087224 of e-mail ahol@kinderrijk.nl.

Meer informatie over KinderRijk vindt u ook op onze website: www.kinderrijk.nl.

 

Reacties

Reacties voorzien van een CV en korte motivering ontvangen wij graag voor 30 november a.s. per e-mail aan jmorel@kinderrijk.nl.