Nieuws

Vacature: lid Raad van Toezicht

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk met een holding en twee werkmaatschappijen van waaruit de kinderopvangactiviteiten plaatsvinden. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht denkt mee over de strategische koers van de organisatie en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de bestuurder.

In de Raad van Toezicht van KinderRijk is een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met expertise op financieel-economisch terrein.