Tarieven per 1 juli 2018

Soort opvangUurtarief KinderRijk
Dagopvang 51 weken, 11 uur per dag€ 7,88
Dagopvang 52 weken, 11 uur per dag€ 7,82
Dagopvang 51 weken, 10,5 uur per dag€ 8,09
Dagopvang 52 weken, 10,5 uur per dag€ 8,02
Halve dagopvang 51 weken€ 8,09
Buitenschoolse opvang 51 weken€ 7,31
Buitenschoolse opvang 52 weken€ 7,15
Voorschoolse opvang€ 7,15
Gastouder*€ 5,00
Gastouder aan huis*Minimaal het minimumloon

Op de maandelijkse factuur kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Extra dagdeel

Een extra dagdeel in het KDV kost € 43,34. Een hele dag extra kost € 86,68.
Een extra dagdeel op de HDO kost € 40,45.
Een extra dagdeel op de BSO kost € 35,75 per dagdeel, € 71,50 voor een hele dag.

*De kosten voor gastouderopvang bestaan deels uit bemiddelingskosten en deels uit een vergoeding aan de gastouder. De vaste bemiddelingskosten zijn, onafhankelijk van het aantal opvanguren,
€ 120,00 per maand per gezin, zowel voor gastouderopvang als opvang aan huis. Bij de opvang van 1 kind geldt daar bovenop een korting van € 45,00. De bemiddelingskosten van gastouderopvang van 1 kind zijn zodoende € 75,00.
Wat betreft de vergoeding aan de gastouder verandert er niets.