Vacature Raad van Toezicht KinderRijk

KinderRijk is een sterke regionale kinderopvangorganisatie, bekend om zijn pedagogische aanpak.
Op 41 vestigingen in Amstelveen en Amsterdam zorgen en begeleiden ruim 600 medewerkers ruim 3.500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

De kinderopvang is volop in beweging en een fantastische branche om in te werken. Onze klanten, de ouders, vertrouwen ons diegene toe die hen het meest lief is, in de verwachting dat hun kind volop uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen. De dynamiek van vraag en aanbod wijzigt in hoog tempo en vraagt meer en meer om actief te profileren op kwaliteit en onderscheidend vermogen.

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk en is financieel gezond. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht denkt mee over de strategische koers van de organisatie en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur.

In de Raad van Toezicht is een vacature voor een

 

Lid Raad van Toezicht

met expertise op financieel-economisch terrein, tevens voorzitter van de auditcommissie.

 

Van de toezichthouder wordt verwacht:

 • toezicht houden op het strategisch beleid van de organisatie en de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur
 • mede invulling geven aan het werkgeverschap
 • adviesrol aangaande bedrijfsvoering en positionering

Wij vragen:

 • een academisch werk- en denkniveau
 • RA, RC of EDP kwalificatie
 • Goede IT kennis en ervaring om te beoordelen of IT optimaal en veilig is geborgd
 • bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als commissaris of toezichthouder in een bij voorkeur maatschappelijke onderneming
 • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de kinderopvang en de gevolgen daarvan op strategisch niveau.
 • bekend zijn met kinderopvang is een pre

De nieuwe toezichthouder:

 • kan ontwikkelingen snel analyseren en adequate vragen formuleren
 • kan toezicht uitoefenen op strategisch niveau
 • heeft inzicht in de financieringsstructuur van de kinderopvang
 • heeft inzicht in de normen die passend zijn voor een financieringsstructuur voor een organisatie met de ambitie en omvang van KinderRijk
 • heeft inzicht in bestuur en management van de financiële bedrijfsvoering
 • heeft inzicht in de financiële planning- en control cyclus
 • kan controle uitoefenen op de interne regels met betrekking tot begrotings- en budgetteringssystematiek en financiële verantwoording
 • heeft inzicht in de financiële processen passend voor een organisatie met aard en omvang van KinderRijk
 • functioneert goed in een team zoals een Raad van Commissarissen of -Toezicht
 • onderschrijft nut en noodzaak van toepassing van de Governance Code Kinderopvang

In de statuten van KinderRijk zijn de criteria van onafhankelijkheid voor de leden van de Raad van Toezicht opgenomen. Personen die o.a. klant zijn of een zakelijke relatie met KinderRijk hebben kunnen geen lid worden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes maal per jaar en de auditcommissie gemiddeld 4 maal per jaar. Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst met het middenkader, een interne evaluatie en strategie-dag. De leden ontvangen een passende vergoeding (Conform WNT-2 normen).

 

Reacties en sollicitatieprocedure

Reacties voorzien van een CV en korte motivering ontvangen wij graag voor 21-december 2021 a.s. per  e-mail aan secretariaat@kinderrijk.nl.

KinderRijk vindt het belangrijk om de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van haar organisatie te waarborgen. Screening door middel van referentieschecks, het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en onderzoek naar het online profiel van de kandidaat kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Met de door geïnteresseerde verstrekte gegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan.

 

Informatiepakket

Een informatiepakket over KinderRijk en de Raad van Toezicht kunt u opvragen bij het secretariaat, te bereiken via telefoonnummer 020-4260818 of e-mail secretariaat@kinderrijk.nl.
Voor nadere inlichtingen over de vacature, kunt u contact opnemen met de heer J.F. Boskma, voorzitter Raad van Toezicht, via telefoonnummer 06-46212655.
Meer informatie over KinderRijk vindt u ook op onze website: www.kinderrijk.nl.