Vacature Raad van Toezicht

KinderRijk is een sterke regionale kinderopvangorganisatie, bekend om haar pedagogische aanpak. Op 38 vestigingen in Amstelveen en Amsterdam begeleiden en verzorgen circa 600 medewerkers ruim 3.800 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Ouders vertrouwen ons diegene toe die hen het meest lief is, in de verwachting dat hun kind volop wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

De kinderopvang is een fantastische branche om in te werken. De branche is volop in beweging, met een dynamiek van vraag en aanbod die in hoog tempo wijzigt.

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk. Haar kinderopvangactiviteiten vinden plaats vanuit een holding en een werkmaatschappij. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht denkt mee over de strategische koers van de organisatie en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de bestuurder.

In de Raad van Toezicht is een vacature voor een

Lid Raad van Toezicht

met expertise op financieel-economisch terrein, tevens lid van de auditcommissie.

Van de toezichthouder wordt verwacht:

 • Toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie
 • Invulling te geven aan het werkgeverschap
 • De Raad van Bestuur te adviseren over o.a. strategie, bedrijfsvoering en positionering

De nieuwe toezichthouder:

 • Kan ontwikkelingen snel analyseren en adequate vragen formuleren
 • Functioneert goed in een team zoals een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen
 • Onderschrijft nut en noodzaak van toepassing van de Governance Code Kinderopvang
 • Heeft inzicht in de financieringsstructuur van de kinderopvang
 • Heeft inzicht in de normen die passend zijn voor een financieringsstructuur voor een organisatie met de ambitie en omvang van KinderRijk
 • Heeft inzicht in bestuur en management van de financiële bedrijfsvoering
 • Heeft inzicht in de financiële planning- en controlcyclus
 • Kan controle uitoefenen op de interne regels met betrekking tot begrotings- en budgetteringssystematiek en financiële verantwoording
 • Heeft inzicht in de financiële processen passend voor een organisatie met aard en omvang van KinderRijk
 • Heeft ervaring met en kennis van het leiden van een onderneming

Wij vragen:

 • Een academisch werk- en denkniveau met een brede financieel-economische achtergrond
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten in een onderneming die opereert op het snijvlak van publieke en private belangen
 • Affiniteit met de kinderopvangsector
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding (Conform WNT-2 normen).

Informatie

Een informatiepakket over KinderRijk en de Raad van Toezicht kunt u opvragen bij mevrouw D. Wassenaar, managementassistent, te bereiken via telefoonnummer 020-4260803 of e-mail: dwassenaar@kinderrijk.nl.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw T.J. Triezenberg, voorzitter Raad van Toezicht KinderRijk, op telefoonnummer 06-13691831.

Reacties

Reacties voorzien van een CV en motivering ontvangen wij graag voor 10 augustus 2018 per e-mail aan dwassenaar@kinderrijk.nl. Gesprekken vinden plaats op maandag 3 september vanaf 16.00 uur.

Bij succesvol doorlopen van de procedure, zal benoeming geschieden door de Raad van Toezicht in de vergadering van 24 september 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.