Q&A Tarieven 2017

Wat gaat er veranderen in 2017?

De tarieven en het productaanbod in 2017 (pakketten voor 51 en 52 weken voor BSO en KDV).

Waarom is er gekozen voor een verhoging van de uurprijs?

KinderRijk wil dezelfde kwaliteit bieden als in 2016 en extra investeren in kwaliteit in 2017. Dat gaan we onder andere doen op het gebied van ICT, het uitbreiden van het activiteitenaanbod en een warme lunch op alle kinderdagverblijven op 3 wisselende dagen per week. We hebben met de verhoging van de bruto uurprijs uiteraard tegelijkertijd wel goed gekeken naar de netto kosten en effecten van ouders. Met de calculator via www.kinderrijk.nl/wat-wordt-jouw-maandtarief-2017/ is in een oogopslag te zien wat de nieuwe tarieven netto voor jou betekenen.

Waar kan ik uit kiezen?

Je kunt voor zowel KDV als BSO kiezen uit twee pakketten: 51 of 52 weken. Een pakket voor 51 weken is exclusief de week tussen kerst en oud en nieuw. Bij een pakket van 52 weken is het uurtarief lager. Je bent dan verzekerd van altijd opvang, exclusief feestdagen.

Uurtarief KDV 51 weken, 11 uur per dag geopend: € 7,50
Uurtarief KDV 52 weken, 11 uur per dag geopend: € 7,45
Uurtarief KDV 51 weken, 10,5 uur per dag geopend: € 7,70
Uurtarief KDV 52 weken, 10,5 uur per dag geopend: € 7,63

Uurtarief BSO 51 weken: € 6,96
Uurtarief BSO 52 weken: € 6,81

Uurtarief VSO: € 6,81

Uurtarief HDO: € 7,70

Uiteraard hebben we goed gekeken naar de impact voor ouders om eventueel over te stappen naar 52 weken: de prijzen zijn zodanig dat het overstappen naar een 52 wekenpakket, conform het geluid uit de ouderenquête, niet leidt tot (veel) hogere netto kosten voor ouders. Ook bij een 51 weken pakket leiden deze tarieven niet tot (veel) hogere netto kosten.

Hoeveel vergoedt de belastingdienst in 2017 per uur?

De belastingdienst verhoogt de vergoeding met 4,2 %
De vergoeding per uur wordt € 7,18 voor KDV en HDO, € 6,69 voor BSO.

Hoe weet ik wat deze uurprijzen voor mij netto betekenen?

Je kunt op de website van KinderRijk heel gemakkelijk uitrekenen wat de opvang je volgend jaar netto gaat betalen via www.kinderijk.nl/tarieven2017. Via deze calculator is ook in een oogopslag te zien wat het verschil is in prijs tussen een 51 weken en 52 wekenpakket. In bijna alle gevallen is een 52 wekenpakket financieel aantrekkelijker.

Mijn kind gaat naar de HDO. Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag, maar krijg wel subsidie van de gemeente. Hoe weet ik dan wat deze uurprijzen voor mij netto betekenen?

Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog de subsidiebedragen van de gemeente Amstelveen in 2017 zullen worden en daarom kunnen we je helaas nog niet laten weten wat onze uurprijs in 2017 netto voor je betekent. Zodra we meer informatie hebben, informeren we je daarover.

Kan ik de sluitingsdagen bij een pakket van 51 weken zelf bepalen?

Nee, dat kan niet. Kies je voor een 51 weken pakket dan is er voor jouw kind geen opvang in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw. Ook het inzetten van ruildagen of compensatiedagen is geen mogelijkheid om met een 51 weken pakket toch opvang voor jouw kind in deze week te hebben.

Ik wil graag gebruik maken van een 52 wekenpakket. Hoe regel ik dat?

Je kunt dit laten weten via tarieven2017@kinderrijk.nl. Reageer voor 20 november 2016, zodat we dit tijdig voor je in orde kunnen maken. Je krijgt dan een bijlage voor bij het contract toegestuurd die je goed dient te bewaren.

Mijn kind gaat naar de HDO, kan ik daar ook kiezen?

Nee, op de HDO krijg je automatisch een overeenkomst voor 51 weken als je recht hebt op kinderopvangtoeslag. In de laatste week van het jaar zijn alle HDO groepen gesloten.
Heb je een subsidie of VVE overeenkomst? Dan ontvang je automatisch een overeenkomst voor 48 weken. De gemeente Amstelveen verstrekt subsidie voor 48 weken. Je hebt dan twee weken geen opvang in de zomervakantie, geen opvang tussen kerst en nieuwjaar en enkele dagen geen opvang verspreid over het jaar.

Wat moet ik nog meer betalen?

De tarieven van KinderRijk zijn zoals je van ons gewend bent all-in tarieven: er zijn geen bijkomende kosten voor bijvoorbeeld luiers, drinken, maaltijden, fruit en activiteiten.

Betaal ik extra tijdens sluitings- en studiedagen van de scholen, wanneer de BSO hele dagen opvang biedt?

De BSO’s van KinderRijk zijn geopend als de school -waar KinderRijk mee samenwerkt- dicht is (dus tijdens vakanties en studiedagen). Je betaalt niet extra als dit op de vaste opvangdag van je kind valt. Dit is al verrekend in het vaste uurtarief. Als je kind op een andere dag extra komt, dan geldt hiervoor het extra opkomst tarief van 34,05 per dagdeel, € 68,10 voor een hele dag

Wat moet ik betalen als ik een extra dagdeel wil afnemen op KDV of HDO?

Een extra dagdeel in het KDV kost € 41,25. Een hele dag extra kost € 82,50
Een extra dagdeel op de HDO kost € 38,50.
Een extra dagdeel op de BSO kost € 34,05 per dagdeel, € 68,10 voor een hele dag

Waarom zijn er verschillende uurtarieven voor KDV vestigingen van KinderRijk?

Dit heeft te maken de openingstijden. De vestigingen in Amsterdam Oost / Centrum zijn een half uur korter geopend dan de kinderdagverblijven in Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen. Hoe meer uren je afneemt, hoe goedkoper het in verhouding wordt.

Kan ik ook per uur betalen in plaats van een hele dag?

Het is niet mogelijk om per uur te betalen. KinderRijk berekent dagdelen (ochtend en/of middag) voor zowel kinderdagopvang, halve dagopvang als buitenschoolse opvang. De uurprijs stijgt als je per uur zou afnemen. De vaste lasten van KinderRijk lopen immers wel door (salarissen pedagogisch medewerkers, huur, energie e.d.).

Waarom is er bij de buitenschoolse opvang geen aangepast tarief voor woensdag en vrijdag?

Ondanks dat wij meer uren opvang bieden op woensdag- en vrijdagmiddag, is de prijs hetzelfde. Het is dus financieel gunstig om je kind op woensdag of vrijdag naar de opvang te laten gaan. Op deze dagen zijn er bijna altijd op korte termijn plaatsen beschikbaar.

Ik maak geen gebruik van kinderdagopvang tijdens schoolvakanties. Is het mogelijk om vakanties niet te berekenen?

KinderRijk heeft ervoor gekozen om opvangcontracten aan te bieden voor 51 of 52 weken. Hierdoor houden we de uurprijs laag en ontvang je een hogere kinderopvangtoeslag. Je bent natuurlijk niet verplicht je kind te brengen tijdens vakanties. De betalingsverplichting is er wel.

Afgelopen jaar was er voor de BSO in de zomer een centrale zomeropenstelling, en betaalde ik voor 4 weken. Ook komend jaar maakt mijn kind niet de volle zes weken gebruik van de opvang in de zomer in verband met onze eigen vakantie, terwijl ik hier nu wel voor moet betalen. Waarom is dit veranderd?

In het voorjaar hebben we een enquête gehouden onder alle ouders met vragen over ons productaanbod en onze prijsstelling. Uit deze enquête kwam onder andere naar voren dat ouders behoefte hebben aan meer flexibiliteit in pakketten, altijd opvang op de eigen locatie, en minder door KinderRijk vastgestelde sluitingsdagen.
Daarom heeft KinderRijk ervoor gekozen om opvangcontracten aan te bieden voor 51 of 52 weken. Hierdoor houden we de uurprijs laag en ontvang je een hogere kinderopvangtoeslag.

Kan ik mijn opvangcontract voor 51 of 52 weken in de loop van 2017 wijzigen?

Ja, je kunt je contract tussentijds wijzigen. Het kan zijn dat er dan een herberekening plaats vindt.

Waarom betaal ik vanaf de eerste wendag het volledige bedrag per dag?

KinderRijk reserveert de gehele opvangdag voor je kind, ook tijdens de wenperiode. Wij kunnen op dezelfde opvangdag geen ander kind plaatsen. Zo hebben wij tijd en ruimte om je kind goed te laten wennen.
Als tegemoetkoming hiervoor ontvang je tijdens het intake gesprek twee compensatiebonnen. Je kunt dan 2 keer gebruik maken van een extra opvangdag zonder hiervoor te betalen.
1 Bon geeft recht op 1 opvangdag, bij de BSO is een opvangdag het moment dat de school uit is tot sluitingstijd. Wil je bij de BSO een compensatiebon gebruiken voor een margedag (een vrije dag vanuit school, bijvoorbeeld een studiedag), dan heb je hier dus 2 compensatiebonnen voor nodig.

Moet ik zelf nog iets doen?

We horen graag zo snel mogelijk van je of je volgend jaar een 51 weken of 52 wekenpakket zou willen hebben. Je kunt dit laten weten via tarieven2017@kinderrijk.nl. Reageer voor 20 november 2016, zodat we dit tijdig voor je in orde kunnen maken. Je krijgt dan een bijlage voor bij het contract toegestuurd die je goed dient te bewaren.

Ik heb een andere vraag, bij wie kan ik terecht?

Je kunt je vraag altijd stellen bij de afdeling Klantrelaties, bereikbaar via tarieven2017@kinderrijk.nl of telefonisch op werkdagen van 8.30u tot 17.30u via 020-4260866.