Gedachtengoed

Vlak na de Tweede Wereldoorlog begon in het Noord-Italiaanse stadje Reggio Emilia een pedagogische revolutie. Pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi doorbrak de tradities door heel goed naar kinderen te luisteren. Hij ontwikkelde leerplannen rond thema’s die kinderen bezighielden. Voor ieder thema werden speciale materialen aangevoerd en hij paste ook de inrichting van de ruimte aan. Bovendien waren de plannen dynamisch: gaandeweg stelde hij ze bij om in te spelen op de behoeften van het individuele kind of de groep. Deze aanpak wordt in Reggio nog steeds toegepast en blijft zich ontwikkelen in de geest van Malaguzzi.

Kijken en luisteren

Centraal staat de gedachte dat alles uit de kinderen zelf komt. Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren, leren we ze te verstaan en te begrijpen. Zo ontdekken we wat een kind op dat moment bezighoudt. Kinderen worden geboren met een indrukwekkend scala aan talenten en capaciteiten en hebben van jongs af aan de kracht om richting te geven aan hun eigen ontwikkeling. Bovendien zijn kinderen al bij geboorte sociale wezens die contact zoeken met hun omgeving en anderen. Daar kan onze groepsleiding direct op inspelen, door het kind actief te stimuleren of juist even met rust te laten. Goed luisteren betekent ook dat we altijd openstaan voor nieuwe ideeën en dat we samen met het kind op zoek blijven gaan.

Een eigen identiteit bouwen

Een van de grootste klussen die kinderen te klaren hebben is het aanleggen van een identiteit. In het contact met de wereld en de mensen om ze heen krijgt hun persoonlijkheid vorm. Kinderen hebben in principe alles in huis om dit succesvol te doen. Maar het is aan de ouders en verzorgers om een omgeving te creëren waarin een kind zich helemaal kan ontplooien. Een veilige omgeving die tegelijkertijd genoeg mogelijkheden en uitdagingen biedt.

Thomas Gordon

De Amerikaan Thomas Gordon was een ontwikkelingspsycholoog die uitging van gelijkwaardigheid in relaties. Centraal in Gordon’s visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter. De rode draad van zijn methode is de taal van acceptatie. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. Het maakt dat een kind productiever en creatiever wordt en zich gelukkig zal voelen.

Dat bedoel ik

Gordon hecht veel waarde aan communicatie. Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen, met of zonder woorden. Onze groepsleiding probeert de gevoelens of behoeften van een kind te verwoorden om er zo achter te komen wat een kind bedoelt of wat er aan de hand is. Gordon noemt dit actief luisteren. Op die manier ontstaat er niet alleen begrip maar ook vertrouwen. Soms is het alleen maar nodig om te luisteren zonder woorden: passief luisteren. Daarbij laat de groepsleiding voelen dat zij het kind begrijpt en accepteert zoals het is.

Ik-boodschappen

Gordon introduceerde de term ‘ik-boodschap’ voor een heel specifieke vorm van communicatie. Als een kind iets doet wat een medewerker niet wil, benoemt ze heel concreet waarom dat voor haar vervelend is. Een kind krijgt daarmee de kans zich in een ander te verplaatsen, zonder dat het zich persoonlijk aangevallen voelt. De medewerker zegt dus niet: ‘Jullie moeten niet zo gillen,’ maar bijvoorbeeld: ‘Ik heb nu hoofdpijn en kan er niet zo goed tegen als jullie zoveel lawaai maken. Zullen we samen even een rustig spelletje gaan uitzoeken of willen jullie liever buiten spelen?’. Onze medewerkers worden niet alleen opgeleid om in deze stijl te communiceren, ze krijgen ook regelmatig coaching op de werkvloer.

Emmi Pikler

Pikler, een kinderarts van Hongaarse komaf, werd geboren in Wenen. Zij was ervan overtuigd dat een kind zich beter ontwikkelt als het de kans krijgt zijn eigen fouten te maken en ontdekkingen te doen. Als we ieder probleem voor het kind oplossen staan we mentale groei juist in de weg. Ze had groot vertrouwen in de aangeboren krachten en mogelijkheden van kinderen. Bovendien had ze een diep respect voor het eigen ritme van ieder kind en was de balans tussen tijd waarin het kind één op één verzorgd wordt en tijd waarin het kind zelfstandig zijn gang kan gaan voor haar heilig.

Het kind als deelnemer

Pikler stelt dat een kind zich alleen vrij kan ontwikkelen en zelfstandig kan spelen als het zich veilig en geliefd voelt. Bij kleine kinderen creëren we die veiligheid door intensief en bewust contact te hebben op de momenten dat we ze verschonen of voeden. De manier waarop we een kind aanraken en toespreken bepaalt of het zich geborgen voelt. We noemen het kind bij de naam en kondigen aan wat we gaan doen. Door aandachtig te communiceren kan er al heel vroeg een dialoog ontstaan. Het kind is bij ons geen passief wezen dat verzorgd moet worden, maar een actieve deelnemer die contact maakt.

Ontwikkeling door beweging

Een andere leidende gedachte van Pikler is dat een kind de vrijheid moet krijgen om in zijn eigen tempo te leren bewegen en spelen. Bij ons krijgen kinderen de mogelijkheid en ruimte om met geduld en doorzettingsvermogen volgende stappen aan te gaan of moeilijkheden te overwinnen. Dat legt de basis voor een gezonde dosis zelfvertrouwen. We bieden afwisselend en interessant speelgoed in een veilige ruimte die uitdaagt tot beweging, ontdekking en het verleggen van grenzen.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.