Organisatiestructuur

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk. Onder de stichting staat een holding van waaruit het service centrum alle activiteiten voert. Deze holding heeft een werkmaatschappij, KinderRijk B.V., onder zich.

Er is voor gekozen enkele restricties in te bouwen in de beslissingsbevoegdheden van de bestuurder. Deze zijn opgenomen in de statuten van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ook kritisch gevolgd door de ouderraad vanuit het belang van de ouders en de ondernemingsraad vanuit het belang van het personeel.

Leidinggevenden en medewerkers

KinderRijk heeft zo’n 600 vaste medewerkers, van wie er ruim vierhonderd op de vestigingen en circa vijftig op het service centrum werkzaam zijn. Alle teams op de vestigingen hebben een leidinggevende, wiens kerntaak het is het team te begeleiden bij de verantwoordelijke taak waar zij voor staan. Verantwoordelijk omdat onze medewerkers in samenspraak met de ouders een deel van de opvoeding van een kind voor hun rekening nemen. We vinden het daarom heel belangrijk dat zij niet alleen een goede opleiding hebben, maar dat ze zich ook blijven ontwikkelen op hun vakgebied.

Management Team (MT)

Raad van Bestuur (RvB)

Raad van Toezicht (RvT)

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Voorkeur vestiging

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.