De organisatie

Het waren de ouders die eind jaren zestig het initiatief namen en de Stichting KinderRijk oprichtten. Nederland had goed opgeleide vrouwen bitterhard nodig en jonge gezinnen zochten ook nieuwe wegen om de opvoeding en verzorging van hun kinderen te combineren. De grote ouderbetrokkenheid is er nog altijd en geeft ons, medewerkers van KinderRijk veel extra’s.

Naast hun werkzaamheden vinden ouders tijd en steken zij energie in de voorleesdagen, verzorgen zij de muziek op het zomerfeest of maken ze de mooiste foto’s hiervan. Als wij ouders om hun mening vragen, neemt zeker 60 procent de moeite om de enquete in te vullen en als het om inspraak gaat, kunnen we rekenen op actieve oudercommissies.

Organisatiestructuur

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk.

Er is voor gekozen enkele restricties in te bouwen in de beslissingsbevoegdheden van de bestuurder. Deze zijn opgenomen in de statuten van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ook kritisch gevolgd door de ouderraad vanuit het belang van de ouders en de ondernemingsraad vanuit het belang van het personeel. Lees meer over onze organisatiestructuur.

Samenwerkingspartners

KinderRijk werkt met een groot aantal partijen samen op tal van gebieden. Zo zijn we continu in staat om hoogstaande kwaliteit te bieden en in behoefte van ouders te voorzien. Allereerst zijn er convenanten afgesloten met een aantal onderwijsinstellingen om kinderen van 0 tot 12 jaar optimaal te ontwikkelen. Om ons activiteitenaanbod zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk te maken, werken we daarnaast samen met lokale partijen op het gebied van muziek, dans, cultuur, sport en spel. Ook bestaan er goede samenwerkingsverbanden met gemeentes, zorginstellingen en andere organisaties binnen de branche. Lees meer over onze samenwerkingspartners.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.