Puntentegoed

Via de KinderRijk ouderapp/webportal kun je een puntentegoed opbouwen, door je kind tijdig af te melden. Hierbij gelden de volgende spelregels:

Tegoed opbouwen

 • Puntentegoed bouw je op door je kind zelf voor 12.00 uur de dag ervoor via ouderapp/webportaal afwezig te melden.
 • Opgebouwd puntentegoed is 3 maanden geldig.
 • Officiële feestdagen vallen buiten de regeling; daar wordt geen tegoed mee opgebouwd.
 • Een hele dag kinderdagverblijf is 2 punten, een middag BSO en een ochtend peuteropvang is 1 punt.
Tegoed

Tegoed inzetten

 • Je doet een aanvraag voor een extra of andere dag waarbij je in de aanvraag aangeeft of je hiervoor opgebouwd puntentegoed wil inzetten of dat je het in rekening wil laten brengen.
 • Bij de buitenschoolse opvang kan je het tegoed van twee schoolmiddagdagen inzetten voor één vakantiedag/schoolsluitingsdag. Het tegoed van één vakantiedag/schoolsluitingsdag kan alleen worden ingezet voor één vakantiedag/schoolsluitingsdag.
 • Bij het kinderdagverblijf kun je het tegoed van een hele opvangdag niet inzetten voor twee halve opvangdagen.

Ook goed om te weten

 • Het tegoed is niet inwisselbaar voor financiële compensatie en niet overdraagbaar.
 • Afwezigheid wordt niet in mindering gebracht op de factuur.
 • Het afmelden van je kind of het aanvragen van een extra dag of andere dag kan tot 3 maanden vooruit.
 • De aanvraag van een extra dag of andere dag wordt maximaal 2 weken van tevoren toegekend. Vraag je dus een dag aan voor over 3 weken dan duurt het een week voor je bericht krijgt. Vraag je voor volgende week een dag aan dan krijg je dit zo goed als direct te horen.
 • Als je je kind hebt afgemeld voor een dag waarvan je later bedenkt deze toch nodig te hebben dan meld je je kind voor deze dag weer aan via het aanvragen van een extra dag.

Heb je nog vragen over het puntentegoed. Kijk eens bij de veelgestelde vragen. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze afdeling Klantrelaties via 020 – 426 08 66 of klantrelaties@kinderrijk.nl.