Puntensysteem

KinderRijk biedt als service compensatie voor afwezigheid. De compensatie geven wij in de vorm van punten. Dit is een tegemoetkoming waarmee een andere opvangdag aangevraagd kan worden. Via de KinderRijk ouderapp/webportal kun je punten opbouwen, door je kind tijdig af te melden:

 • Een hele en/of halve dag KDV: 1 punt
 • Een BSO schoolmiddag: 1 punt
 • Een BSO vakantiedag/schoolsluitingsdag: 1 punt
 • Een ochtend peuteropvang: 1 punt

Goed om te weten

 • Punten bouw je op door je kind zelf voor 18.30 uur de dag ervoor via ouderapp/webportaal afwezig te melden.
 • Opgebouwde punten zijn geldig vanaf het moment van afmelden tot het einde van het lopende kalenderjaar.
 • Er geldt toekenning van een maximum hoeveelheid punten voor de compensatie van afwezigheid. Het maximum is zeven punten per kalenderjaar (1 punt is gelijk aan het doorgeven van 1 afwezigheid).
 • Punten zijn kindgebonden en gelden per opvangsoort. Als een kind overstapt van KDV naar BSO, zal de teller dus voor de BSO op 0 starten.
 • Punten zijn niet inwisselbaar voor financiële compensatie en niet overdraagbaar.
 • Bij de buitenschoolse opvang zijn punten van schooldagen in te zetten op schooldagen, schoolvrije dagen en vakantiedagen.
 • Officiële feestdagen vallen buiten de regeling.
Tegoed

Heb je nog vragen over het puntensysteem? Kijk eens bij de veelgestelde vragen. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze afdeling Kindplanning via 020 – 426 08 66 of kindplanning@kinderrijk.nl.