Puntensysteem

KinderRijk biedt als service compensatie voor afwezigheid. De compensatie geven wij in de vorm van punten. Dit is een tegemoetkoming waarmee een andere opvangdag aangevraagd kan worden. Via de KinderRijk ouderapp/webportal kun je punten opbouwen, door je kind tijdig af te melden:

 • Een hele en/of halve dag KDV: 1 punt
 • Een BSO schoolmiddag: 1 punt
 • Een BSO vakantiedag/schoolsluitingsdag: 1 punt
 • Een ochtend peuteropvang: 1 punt

Punten opbouwen

 • Punten bouw je op door je kind zelf voor 18.30 uur de dag ervoor via ouderapp/webportaal afwezig te melden.
 • Opgebouwde punten zijn een kalenderjaar geldig.
 • Je bouwt maximaal 7 punten per kalenderjaar op.
 • Officiële feestdagen vallen buiten de regeling.
Tegoed

Goed om te weten

 • Compensatie bouw je op door je kind zelf voor 18.30 uur de dag ervoor via ouderapp/ afwezig te melden.
 • Punten zijn kindgebonden en gelden per opvangsoort. Als een kind overstapt van KDV naar BSO, zal de teller dus voor de BSO op 0 starten.
 • Voor alle opvangsoorten geldt dat een opvangochtend, middag of hele dag 1 punt wordt.
 • We gaan over op een maximum hoeveelheid punten voor de compensatie van afwezigheid. Het maximum wordt zeven punten per kalenderjaar (één punt is gelijk aan het doorgeven van één afwezigheid).
 • Opgebouwde punten krijgen een geldigheid van een kalenderjaar.
 • Voor de BSO is er geen onderscheid meer tussen de inzet van punten bij reguliere schooldag, vakantiedag en schoolsluitingsdag.
 • Punten zijn niet inwisselbaar voor financiële compensatie en niet overdraagbaar.
 • Officiële feestdagen vallen buiten de regeling.
 • Afwezigheid wordt niet in mindering gebracht op de factuur.
 • Bij een aanvraag voor een opvangdag geef je aan of je punten wil inzetten of dat je het in rekening wil laten brengen.
 • Het doorgeven van afwezigheid of het aanvragen van een opvangdag dag kan tot 12 weken vooruit.
 • De aanvraag van een opvang zal niet eerder dan 30 dagen van tevoren toegekend worden. Bij de aanvraag kun je een vervaldatum van je aanvraag aangeven.
 • Als je je kind hebt afgemeld voor zijn/haar opvangdag waarvan je later bedenkt deze toch nodig te hebben dan zal je deze dag weer moeten aanvragen.

Heb je nog vragen over het puntensysteem? Kijk eens bij de veelgestelde vragen. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze afdeling Klantrelaties via 020 – 426 08 66 of klantrelaties@kinderrijk.nl.