Vaccinatiebeleid

In het vaccinatiebeleid van KinderRijk is beschreven hoe wij omgaan met de plaatsing van kinderen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en hoe wij ouders informeren over het belang van vaccineren.

Ouders zijn niet verplicht om aan te geven of zij het Rijksvaccinatieprogramma volgen. Er is voor gekozen om niet vast te leggen of een kind wel of niet is gevaccineerd/deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit doen we vanwege de privacy en vanwege de onbetrouwbaarheid van de informatie.
In Nederland is er geen wettelijke vaccinatieplicht. Iedere ouder mag dus besluiten zijn/haar kind niet te laten vaccineren. Er is geen wettelijke grondslag om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren binnen de kinderopvang.

In geval van een uitbraak van een infectieziekte, is het van belang om ouders hierover tijdig en volledig te informeren. Alle ouders ontvangen dezelfde informatie, waarbij geen onderscheid is tussen ouders van gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. De GGD geeft advies over welke informatie er wordt verstrekt en op welke termijn. KinderRijk volgt dit advies en informeert de ouders conform de afspraken met de GGD. Uiteraard wordt hierbij de privacy van ouders en kind gerespecteerd.

Meer informatie over het belang van vaccinatie in de kinderopvang vind je hier.

Daarnaast is veel informatie te vinden via de website van het RIVM: