Oudercommissie KDV Mio Mondo

Ouders hebben een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet op de verschillende locaties. Ouders en medewerkers wisselen dagelijks informatie en ideeën uit en elke vestiging heeft een oudercommissie. De oudercommissie signaleert en toetst en is een belangrijke informatiebron voor de medewerkers. Zij vormt een belangrijke schakel tussen ouders, vestiging en KinderRijk als geheel. Ben je geïnteresseerd in een plaats in de oudercommissie, neem dan contact op met Anouk Kamstra via akamstra@kinderrijk.nl.

Lees meer over medezeggenschap bij KinderRijk.