Oudercommissie KDV Asserring

Ouders hebben een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet op de verschillende locaties. Ouders en medewerkers wisselen dagelijks informatie en ideeën uit en elke vestiging heeft een oudercommissie. De oudercommissie signaleert en toetst en is een belangrijke informatiebron voor de medewerkers. Zij vormt een belangrijke schakel tussen ouders, vestiging en KinderRijk als geheel.

De oudercommissie is als volgt vertegenwoordigd

Ieniemienie: Mascha (moeder van Mila)
Bert & Ernie: Sonja (moeder van Amber) en Irene (moeder van Kjer)
Tommie: Sylvia (moeder van Aiden)
Pino: Esmeralda (moeder van Floor D.)
Dikkie Dik: Esmeralda (moeder van Isabel)

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die binnen deze commissie de belangen van ouders en kinderen willen behartigen door mee te denken over wat we de kinderen bieden en hoe we dat doen. Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje aan Olga Kandrachova via okandrachova@kinderrijk.nl of direct aan de oudercommissie via ockdvass@kinderrijk.nl.

Lees meer over medezeggenschap bij KinderRijk.