Medezeggenschap

KinderRijk ziet opvoeden als een belangrijke en verantwoordelijke taak van ouders en medewerkers samen. Goede communicatie is daarbij essentieel, zodat we waardevolle informatie kunnen uitwisselen. Dat stelt jou in staat om werk en opvoeding zo goed mogelijk te combineren en ons om de opvang van jouw kind te blijven verbeteren. Daarom hebben ouders een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet.

De oudercommissie

Elke vestiging, evenals het gastouderbureau, heeft een oudercommissie, gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen door mee te denken over wat we de kinderen bieden en hoe we dat doen. Meer weten?

Wil je ook meedenken?

De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar. Alle ouders hebben, mits tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, toegang tot de vergadering. Wil je deelnemen aan de oudercommissie van jouw vestiging? Neem dan contact op met de locatiemanager. Als je gebruik maakt van gastouderopvang, kun je contact opnemen met het gastouderbureau via telefoonnummer 020 426 08 55 of kinderrijkaanhuis@kinderrijk.nl.

Klik hier voor meer informatie over de medezeggenschap van ouders bij KinderRijk. Meer lezen over wat de oudercommissies en centrale ouderraad het afgelopen jaar hebben gedaan? Lees het in het KinderRijk Jaarverslag 2017.

Centrale ouderraad

Naast oudercommissie is er ook een  centrale ouderraad. Deze is samengesteld uit oudercommissieleden van diverse vestigingen en het gastouderbureau en behartigt de gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. De ouderraad stelt zich ten doel te participeren in het algemene beleid van KinderRijk om op deze wijze de kwaliteit van de opvang KinderRijk breed te waarborgen of te verbeteren. Meer weten?

Klanttevredenheid

Bij KinderRijk horen we graag hoe ouders denken over de opvang die wij bieden. Om de klanttevredenheid doorlopend te kunnen meten hebben we er voor gekozen om in 2017 over te stappen van het reguliere, tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek naar een continu onderzoek. De resultaten van het laatste reguliere klanttevredenheidsonderzoek van juni 2017 vind je hier. Met het continu onderzoek kunnen we het hele jaar door onze dienstverlening verbeteren en beter inspelen op de behoeften en vragen van ouders. Alle ouders krijgen na aanvang van de opvang, wanneer hun kind een of meerdere jaren geplaatst is en na beëindiging van de opvang een uitnodiging om deel te nemen aan het continu onderzoek. Zo kunnen ouders ons doorlopend meenemen op hun ‘reis’ door de opvang van KinderRijk.