Kan ik incidenteel dagen ruilen?

We kennen geen ‘ruilprincipe’. Via de ouderapp/webportaal is het mogelijk om je kind afwezig te melden. Het is wel mogelijk om een extra dag aan te vragen. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht. Uiteraard geldt voor het toekennen van een extra of andere dag dat dit alleen mogelijk is indien de groepsgrootte, de beroepskracht-kind-ratio en groepssamenstelling dit toelaten.