Ik ben werkloos geworden, wat nu?

In deze onzekere tijden krijgen meer ouders te maken met ontslag. Zij zijn vaak genoodzaakt de opvang te beëindigen. KinderRijk hecht er belang aan om deze ouders opvang voor hun kind te blijven bieden. Als jij of je partner werkloos is geworden, bieden we je graag een speciale regeling aan. Op deze manier behoudt je kind zijn/haar vertrouwde speelomgeving bij KinderRijk en heb jij de tijd om te solliciteren. Voor meer informatie over deze regeling je contact opnemen met de afdeling Klantrelaties: 020 426 08 66 of via klantrelaties@kinderrijk.nl.