Pedagogisch beleid

Kinderen hebben van nature de drang om zich te ontwikkelen. Zij doen dit op hun eigen manier, in hun eigen tempo en maken gebruik van hun eigen karakter en talenten. De meeste kinderen doorlopen daarbij een aantal herkenbare fasen. Maar soms slaat een kind een stapje over of laat een volgende fase wat langer op zich wachten.

BSO KinderRijk

Spelen is dé manier om grip te krijgen op de omgeving, zowel voor de allerkleinsten als de grotere kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken en te spelen. Het is hun manier om de wereld te verkennen. Bij de jongste kinderen staat spelend leren centraal waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden een duidelijke plek hebben in het dagritme. Ook voor oudere kinderen blijft spelenderwijs leren een ideale manier om zich te ontplooien en te vormen.

Excellent beleid vraagt om de beste mensen

KinderRijk geeft alle kinderen de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen tot gelukkige, krachtige en sociaal vaardige mensen. De basis van die pedagogische kwaliteit leggen onze pedagogisch medewerkers. Ze verstaan hun vak, zijn geboeid door het werken met kinderen en maken echt contact. Meer informatie hierover vind je in ons pedagogisch beleid.

Al onze pedagogisch medewerkers zijn officieel gekwalificeerd voor hun werk. Daarnaast volgen zij een uitgebreid en aanvullend begeleidings- en scholingsprogramma. Ook alle leidinggevenden hebben een pedagogische achtergrond.

De lerende organisatie

KinderRijk staat in binnen- en buitenland bekend om haar pedagogische aanpak. Geregeld komen collega’s uit Nederland, maar ook bijvoorbeeld Zweden en Duitsland bij ons kijken hoe wij onze kennis in praktijk brengen.
Door intensieve samenwerking met de beste wetenschappers en het meten van onze pedagogische kwaliteit, verrijken we steeds onze kennis en kwaliteitsniveau. Dat meten en verbeteren vinden we vanzelfsprekend.

Partners in opvoeding

KinderRijk biedt je kind een aanvullende omgeving op thuis en school. Een omgeving vol mogelijkheden. Op de groep maakt je kind andere dingen mee, wordt het actief uitgedaagd en ontwikkelt het zich door de contacten met andere kinderen en volwassenen. Zo bereiden we jouw kind voor op de uitdagingen van de wereld om zich heen.

Dit alles maakt de opvang bij KinderRijk tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. We hechten dan ook veel waarde aan uitwisseling en afstemming met jou als ouder. Samen met jou én met de school kunnen we ervoor zorgen dat je kind zich prettig voelt en de overgang naar elke volgende stap in zijn of haar leven een natuurlijke overgang is.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.