Tarieven 2017

Soort opvang Uurtarief KinderRijk
Dagopvang 51 weken, 11 uur per dag € 7,50
Dagopvang 52 weken, 11 uur per dag € 7,45
Dagopvang 51 weken, 10,5 uur per dag € 7,70
Dagopvang 52 weken, 10,5 uur per dag € 7,63
Halve dagopvang 51 weken € 7,70
Buitenschoolse opvang 51 weken € 6,96
Buitenschoolse opvang 52 weken € 6,81
Voorschoolse opvang € 6,81
Gastouder* € 5,00
Gastouder aan huis* Minimaal het minimumloon

*De kosten voor gastouderopvang bestaan deels uit bemiddelingskosten en deels uit een vergoeding aan de gastouder. De vaste bemiddelingskosten zijn, onafhankelijk van het aantal opvanguren,
€ 120,00 per maand per gezin, zowel voor gastouderopvang als opvang aan huis. Bij de opvang van 1 kind geldt daar bovenop een korting van € 45,00. De bemiddelingskosten van gastouderopvang van 1 kind zijn zodoende € 75,00.
Wat betreft de vergoeding aan de gastouder verandert er niets.

Extra dagdeel

Een extra dagdeel in het KDV kost € 41,25. Een hele dag extra kost € 82,50
Een extra dagdeel op de HDO kost € 38,50.
Een extra dagdeel op de BSO kost € 34,05 per dagdeel, € 68,10 voor een hele dag