Corona

Update 7 april 2020

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat scholen en kinderopvang tot en met 6 april gesloten blijven. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen wiens ouders cruciale beroepen uitoefenen. Ditzelfde geldt voor eenoudergezinnen waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft.

Noodopvang

We bieden nu sinds een paar weken noodopvang. Dat is de kinderopvang in KDV’s en BSO’s die we bieden aan kinderen van werknemers in cruciale en vitale beroepen. Dit zijn kinderen die we altijd al in onze groepen hebben omdat ze klant zijn bij ons, maar er maken ook kinderen gebruik van ons aanbod die geen klant zijn. Doordat er op deze ouders een extra beroep gedaan wordt en hun sociale netwerk nu ook vaak niet beschikbaar is, zijn wij blij dat we enig soelaas kunnen bieden.

Gelukkig worden we in de BSO’s terzijde gestaan door leerkrachten die op afgesproken tijdstippen de zg. educatieve begeleiding geven. Voor de kinderen is het fijn dat schoolwerk in de noodopvangtijd gedaan kan worden, dat ontlast ouders en geeft kinderen toch wat structuur door de dag.

We bieden – in overleg met scholen en de gemeenten – ook noodopvang aan kinderen met een sociaal medische indicatie. Voor deze kinderen geldt nog meer dat zij ondersteuning en extra aandacht nodig hebben, naast dat de ouders uit deze gezinnen ontlast moeten worden.

We begrijpen dat deze nieuwe situatie misschien ook financiële vragen oproept. Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark hebben gemeld dat ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hun geld terugkrijgen. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Zodra meer duidelijk is over hoe dit geregeld wordt, informeren wij hierover.

Veel gestelde vragen

We hebben een overzicht gemaakt van vragen die ons veelvuldig gesteld worden. Klik hier voor het overzicht veel gestelde vragen.

Informatie en contact

Voor informatie die niet op deze website te vinden is verwijzen we u graag door:

  • Informatie over het coronavirus, de verspreiding en preventiemaatregelen: website RIVM of telefonisch via 0800 – 1351.
  • Vragen over het coronavirus in relatie tot uw persoonlijke gezondheidssituatie of die van uw kind: de eigen huisarts.
  • Voor overige vragen kunt u terecht bij uw locatiemanager.