Vragen & Overige

Hoe gaat het wennen in zijn werk?

Als het gaat om het wennen sluiten we zo veel mogelijk aan bij je kind. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en kan prima een halve of zelfs hele dag blijven, terwijl het andere kind veel moeite heeft om te wennen aan de nieuwe gezichten en het verblijf in een groep en daarom meer tijd nodig heeft om te wennen.

De pedagogisch medewerkers kijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen hierover met jou. Je kind is vanaf de eerste dag dat het contract ingaat de hele dag welkom. Pedagogisch medewerkers bekijken goed wat voor je kind het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen met jou als ouder. Afspraken die je met de pedagogisch medewerkers over de kennismakingsfase maakt worden tijdens de intake vastgelegd, maar kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien.

Ook bij de overstap naar een andere groep binnen de vestiging wordt goed gekeken hoe de kennismakingsfase bij de overstap naar de nieuwe groep zo goed mogelijk aansluit bij dit specifieke kind. De pedagogisch medewerker van de eigen groep begeleidt het kind bij de interne overstap.

Kan ik incidenteel dagen ruilen?

We kennen geen ‘ruilprincipe’. Via de ouderapp/webportaal is het mogelijk om je kind zelf afwezig te melden. En als je dit voor 12.00 uur de dag ervoor doet, wordt de afwezigheid automatisch omgezet in een punten tegoed. Dit tegoed kan worden ingezet voor het aanvragen van een extra dag waarmee je dus de afwezigheid kan compenseren. Het tegoed wordt alleen opgebouwd als je als ouder zelf de afmelding in de ouderapp/webportaal registreert. Bij afmeldingen voor een aaneengesloten periode wordt een tegoed opgebouwd van maximaal vijf plaatsingsdagen.

Op welke feestdagen is KinderRijk in 2018 gesloten?

1 januari 2018Nieuwjaarsdag
2 april 20182e Paasdag
27 april 2018Koningsdag
10 mei 2018Hemelvaart
21 mei 20182e Pinksterdag
25 december 20181e Kerstdag
26 december 20182e Kerstdag
1 januari 2019Nieuwjaarsdag

Kan ik doorgaan met borstvoeding als mijn kind op de opvang zit?

Ja het is zeker mogelijk om afgekolfde melk mee te geven of om op de opvang borstvoeding te geven.

Mijn kind is ziek. Mag het naar het kinderdagverblijf?

Het samenkomen in groepen verhoogt het risico op ziekten. Sommige kinderziekten komen eerder voor bij kinderen die in een groep samen zijn dan bij kinderen die niet naar een kinderdagverblijf gaan. Bovendien zijn zieke kinderen thuis altijd het beste af: op de vestiging kan je kind niet de aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de gehele groep. In geval van een besmettelijke ziekte willen de medewerkers bovendien voorkomen dat andere kinderen ook besmet raken. Ons beleid is daarom dat als je kind ziek is,  je het niet naar het kinderdagverblijf mag brengen.

Het beleid van KinderRijk is daarom dat als je kind ziek is, je het niet naar de opvang mag brengen. Gaat je kind naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang, dan horen we dit het liefst voor 09.30 uur. Voor de BSO geldt dat, als je kind ziek is, wij je verzoeken dit zo snel mogelijk en in ieder geval op de dag zelf voor 11.00 uur door te geven.

Doorgeven dat je kind ziek is kun je eenvoudig zelf doen via de KinderRijk ouderapp/webportaal. En als je dit voor 12.00 uur de dag ervoor doet, wordt de afwezigheid automatisch omgezet in een punten tegoed. Dit tegoed kan worden ingezet voor het aanvragen van een extra dag waarmee je de afwezigheid kan compenseren. Het tegoed wordt alleen opgebouwd als je als ouder zelf de afmelding in de ouderapp/webportaal registreert.

Meer lezen over de handelswijze bij ziekte?

Wij gaan binnenkort op vakantie. Hoe maak ik dit kenbaar en hoe vind ik dit terug op de factuur?

Je kunt de afwezigheid van je kind doorgeven via de ouderapp/webportaal. En als je dit voor 12.00 uur de dag ervoor doet, wordt de afwezigheid automatisch omgezet in een punten tegoed. Bij afmeldingen voor een aaneengesloten periode wordt een tegoed opgebouwd van maximaal vijf plaatsingsdagen. Het afmelden van je kind kan tot  3 maanden vooruit.  Afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak geeft geen mogelijkheid op restitutie van de opvangkosten.

Hoe weet ik of de locaties van kinderrijk geregistreerd zijn?

Alle vestigingen en gastouders van KinderRijk zijn geregistreerd en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Ik ben werkloos geworden, wat nu?

In deze onzekere tijden krijgen meer ouders te maken met ontslag. Zij zijn vaak genoodzaakt de opvang te beëindigen. KinderRijk hecht er belang aan om deze ouders opvang voor hun kind te blijven bieden. Als jij of je partner werkloos is geworden, bieden we je graag een speciale regeling aan. Op deze manier behoudt je kind zijn/haar vertrouwde speelomgeving bij KinderRijk en heb jij de tijd om te solliciteren. Voor meer informatie over deze regeling je contact opnemen met de afdeling Klantrelaties: 020 426 08 66 of via klantrelaties@kinderrijk.nl.

Wat is hdo / peuteropvang?

Op de halve dagopvang, ofwel de peuteropvang, begeleiden wij kinderen van twee tot vier jaar in hun ontwikkeling en bereiden hen spelenderwijs voor op de basisschool. Zowel peuters van werkende als niet-werkende ouders zijn welkom. We bieden tussen 8.00 tot 13.00 uur peuteropvang aan op een aantal vestigingen.

Komt mijn kind in aanmerking voor vve?

Met een VVE-indicatie komt je kind in aanmerking voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), een programma dat kinderen extra’s biedt op taalgebied. Als jij of je partner bijvoorbeeld geen Nederlands spreekt, kan je kind in aanmerking komen voor deze indicatie, wat een goede voorbereiding is op het basisonderwijs. Om in aanmerking te komen voor een VVE-indicatie, heb je een verklaring nodig van de GGD, te verkrijgen bij het consultatiebureau. Als je in het bezit bent van het benodigde document, krijgt je kind prioriteit op een eventuele wachtlijst. KinderRijk biedt op een aantal locaties peuteropvang voor kinderen met een VVE-indicatie.

Hoe toetst/evalueert kinderrijk het welbevinden van mijn kind bij de gastouderopvang?

Twee keer per jaar hebben we een gesprek met de gastouder die het kind opvangt. Eén gesprek is zeer uitgebreid en vindt plaats met behulp van een observatieformulier. Het tweede gesprek is meer algemeen en gaat over de opvang. Jij ontvangt dan ook een formulier waarop je aan kunt geven hoe jij de opvang ervaart. Jouw input nemen we mee in dit gesprek.

Wat is een jaarlijkse risico inventarisatie gastouderopvang?

Voor de gastouderopvang moet KinderRijk voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKo). Daarom vullen we jaarlijks samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in. Als ouder teken je deze vervolgens af.