Tarieven, Betalingen & Facturen

Wat kost een vve-plek?

De kosten zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, ontvang je een overeenkomst voor 51 weken volgens het uurtarief van KinderRijk. Je moet dan binnen drie maanden de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Als je geen recht op kinderopvangtoeslag hebt,  krijg je subsidie van de gemeente Amstelveen en een overeenkomst voor 48 weken. De subsidie in Amstelveen geldt voor tien uur per week (twee ochtenden).

Wil je precies weten wat een vve-plek kost? Neem dan contact op met onze afdeling Klantrelaties op telefoonnummer 020 426 08 66 of via klantrelaties@kinderrijk.nl. Zij helpen je graag bij het maken van een persoonlijke berekening.

Wat is het rekeningnummer van kinderrijk?

Het rekeningnummer van KinderRijk is NL 05 RABO 0382 3655 26.

Wat zijn de tarieven voor kinderopvang?

Wat je betaalt, hangt af van je inkomen en het aantal dagen dat je kinderopvang afneemt. Via onze rekentool kun je jouw maandelijkse kosten berekenen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling Klantrelaties op telefoonnummer 020 426 08 66 of via klantrelaties@kinderrijk.nl. Zij helpen je graag bij het maken van een persoonlijke berekening.

Waaruit bestaat het tarief van gastouderopvang?

De uurprijs bestaat uit een vergoeding aan de gastouder en de uitvoeringskosten voor het gastouderbureau. KinderRijk treedt op als kassier tussen jou en de gastouder.

Hoe wordt het uiteindelijke tarief van gastouderopvang berekend?

De uurprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal gekoppelde uren, de vergoeding aan de gastouder en de totale begeleidingskosten. Deze prijs is dus inclusief alle kosten voor de opvang. Luiers, babyvoeding en speciale voedingsmiddelen zijn voor eigen rekening.

Wanneer ontvang ik de eerste factuur van mijn gastouder?

De eerste factuur ontvang je rond de 15e van de maand volgend op die waarin je de gastouderopvang afnam. Voorafgaand aan de eerste maand betaal je een borgsom, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal opvanguren dat je afneemt. Via een urenregistratieformulier, dat de gastouder voor de vijfde van de volgende maand invult en ondertekent, factureren we bij KinderRijk aan jou de afgenomen opvanguren.

Waaruit bestaan de begeleidingskosten bij gastouderopvang?

Aan de bemiddeling tussen jou en de gastouder zijn uitvoeringskosten verbonden. Deze worden gesplitst in een vast en een variabel deel. De vaste uitvoeringskosten bedragen een vast bedrag per maand per kind. Daarnaast brengen we per afgenomen opvang-uur een bedrag in rekening: dit zijn de variabele kosten. Bij gastouderopvang gelden de variabele begeleidingskosten per kind, bij kinderopvang thuis is het een bedrag over het totaal aantal kinderen.

Hoe zijn de opvangkosten verdeeld bij gastouderopvang aan huis wanneer er in het gezin schoolgaande en niet- schoolgaande kinderen worden opgevangen?

Het gastouderbureau verdeelt het uurtarief over het aantal kinderen dat werkelijk wordt opgevangen. Stel, je hebt drie kinderen waarvan er één kind naar de basisschool gaat. Op een woensdag wordt het uurtarief dan in de ochtend verdeeld over twee kinderen, in de middag over drie kinderen. De totale kosten per uur blijven voor jou dus gelijk, maar voor de Belastingdienst is een verdeling per kind per uur noodzakelijk. Per kind ontvang je dan ook een aparte berekening van het uurtarief.