Nieuws

Blog: Zo kijkt KinderRijk naar kinderen

KDV

Zo? Hoe zo? Dat is gelijk een goede vraag om mee te beginnen, dat duidt op nieuwsgierigheid. En dat is tevens de basishouding die wij van onze pedagogisch medewerkers vragen, nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig naar de signalen die kinderen geven en daar goed op reageren. Een voorbeeld: een kind kijkt regelmatig tijdens het spel naar de ouder of de pedagogisch medewerker. Het is goed dit signaal op te pakken en te benoemen waar het kind mee bezig is: “Zo dat wordt een lange racebaan zeg”, of je duim op te steken. Het kind voelt zich gezien en kan weer verder.

‘Kijken naar kinderen’, ik schreef het al eerder, is leuker, maar zeker ook boeiender dan ‘binge-kijken’ op Netflix. Kinderen zijn namelijk vanuit zichzelf nieuwsgierig en door veelvuldig naar hen te kijken kan je zien hoe ongelooflijk vindingrijk en creatief ze zijn, en hoe ze beschikken over een geweldig uithoudingsvermogen.

Een vak
Kinderen opvangen is een vak. Onze pedagogisch medewerkers hebben er voor gestudeerd en wij als organisatie volgen de wetenschap op de voet en toetsen onszelf regelmatig om te blijven reflecteren op eigen handelen. Kinderopvang dekt dan ook de lading niet, maar verzin maar eens een betere term… het is de wetenschap ook nog niet gelukt.

Het opvoeden van kinderen is niet eenvoudig en dat is het nooit geweest. Opvoeden heeft immers alles met je eigen normen en waarden te maken en is dus ook confronterend. Je kan er knap onzeker door worden en dan is kinderopvang een mooie aanvulling: samen opvoeden.

De meeste opvoedingsvragen gaan over grenzen stellen, hoe doe je dat? De ene ouder had zelf hippieouders en is heel vrij opgevoed. Diegene heeft dit zelf als te vrij ervaren en wil het anders doen, maar ook weer niet te streng. Andere ouders vertellen dat zij veel kritiek ontvangen van vrienden en bekenden omdat zij een duidelijke opvoedingsstijl hanteren, zij voelden zich in de verdediging gedrukt.

Ook sprak ik een ouder, en ik moet zeggen dat ik het zeer herkende, die vertelde zichzelf tot haar eigen verbijstering teksten te horen citeren die zij zelf in haar jeugd verafschuwd had. “Hoe was het op school?” Maar ook: “Alles proeven” en “Licht uit, denk aan de energie”. Ja… zo slecht waren die teksten kennelijk niet.

Wat is goed en wat is fout? Ja, er bestaat geen handleiding voor ieder kind, want ieder kind en ook iedere ouder is uniek. Kijken naar wat je kind nodig heeft en wat je wilt zien voorleven werkt het best. Kinderen leren door imiteren, dus leef het gewenste gedrag voor is een goede tip.

Ontwikkelingen
De ontwikkeling van kinderen is door de eeuwen heen niet veranderd: op een gegeven moment gaan ze praten en lopen, de één wat sneller dan de ander. Omgevingsfactoren spelen zeker een rol, maar ieder kind, arm of rijk, ontwikkelt zich emotioneel, motorisch, creatief en cognitief. KinderRijk ondersteunt deze ontwikkeling spelenderwijs en door aanbod van aandacht en activiteiten.

Wat wel verandert, is de maatschappij. Razendsnel. Hetzelfde geldt voor de techniek. Dit brengt nieuwe vragen met zich mee en nieuwe rollen. Wanneer geef je je kind een iPad? Een iPhone? Hoeveel televisiemomenten per dag is acceptabel?

Partners in opvoeding
Je deelt de opvoeding, niet alleen met je partner, maar ook met externe partijen: de pedagogisch medewerkers, de oppas, oma’s en opa’s, docenten, clubs. Wij geloven in een evenwichtig aanbod, voor elk wat wils. Leuke gevarieerde activiteiten, muziek en dans, voorlezen, vrij spel om de fantasie en samenspel te prikkelen, knutselen, waarbij proces belangrijker is dan het resultaat, en dit noemen wij spelend leren. Door met scholen samen te werken hopen wij deze pedagogiek, die wij belangrijk vinden, door te kunnen geven en te delen. Een doorgaande leerlijn vanuit een basishouding van vertrouwen in de leer en nieuwsgierigheid van kinderen.

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen

Want dat is hoe KinderRijk naar kinderen kijkt: wij kijken graag naar spelende kinderen. Kinderen die zich veilig voelen gaan spelen en kinderen die spelen ontwikkelen zich. Het basisingrediënt is vertrouwen geven. Het geheim: het ‘onzichtbare lijntje’ dat pedagogisch medewerkers hebben met de kinderen. Kinderen, volwassenen, iedereen wil gezien worden… daar krijg je energie van en dan kan je weer verder. Vertrouwen geven zorgt voor groei en mogelijkheden om eigen talenten te ontwikkelen en te delen met elkaar.

Wil je meer weten over onze pedagogiek of onze opvang? We vertellen het je graag! Je kunt je vraag stellen via dit formulier.

Marjo Severijn
Opvoeddeskundige