Nieuws

Blog: Ik vind je lief!

‘Wat is verliefd zijn?’

‘Hoe komt een baby in de buik van mama?’

 ‘Wat betekent vrijen?’

Kinderen kunnen je vanuit het niets overvallen met vragen die gaan over seksualiteit. Vragen die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden zijn. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat kinderen nog niets hoeven te weten over seksualiteit, of omdat je zelf niet zo goed weet wat je nu wel of niet kunt vertellen. Ook kan het zijn dat je niet weet hóe het te vertellen en lijkt niets zeggen de beste keuze.

Van 16 tot en met 20 april is het de Week van het Jonge Kind. Tijdens deze week, met als thema ‘Gezond opvoeden: waar leg jij de grens?’, is er vooral aandacht voor ‘emotioneel gezond’: veiligheid, geborgenheid en (professionele) genegenheid. Een mooi moment om na te denken over seksuele ontwikkeling en opvoeding en hoe daar mee om te gaan.

 

Wat is seksualiteit?

Dat is een lastige vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Want iedereen verstaat er iets anders onder. Seksualiteit is iets persoonlijks, iets waar jezelf invulling aangeeft. Ook heeft het te maken met je eigen opvoeding, met je eigen normen en waarden. Wat je wel kunt zeggen is dat seksualiteit te maken heeft met lichamelijkheid, met intimiteit, met emoties, met lust en verliefdheid.

Kinderhanden op een boom met een hartje

Kinderen en seksualiteit

Voor kinderen is seksualiteit een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Het heeft in eerste instantie te maken met het ontdekken van het eigen lichaam en de daarbij behorende gevoelens. Op latere leeftijd heeft het ook te maken met het aanraken en ontdekken van het lichaam van iemand anders. En weer later heeft seksualiteit te maken met speciale gevoelens voor een ander, verliefdheid. Voor het merendeel van de kinderen is seksualiteit een onderdeel van het leven, het hoort er gewoon bij. Maar wel op een andere manier dan bij oudere kinderen en volwassenen.

 

Praten met kinderen over seksualiteit

Een goede seksuele opvoeding begint door al vroeg op een open en ontspannen manier met je kind over seksualiteit te praten. Je kunt hier op elke leeftijd mee beginnen, zeker als je kind zelf vragen gaat stellen. Meestal begint dit zo rond de leeftijd van twee tot drie jaar. Wat belangrijk is om te proberen altijd een antwoord te geven dat gericht is op de vraag die je kind stelt. En mocht je even tijd nodig hebben om antwoord te geven, geef dit vooral aan, om er vervolgens op terug te komen. Van belang is dat je kind weet dat het met jou alles kan bespreken. Het is goed om te weten dat je je kind eigenlijk van alles kunt vertellen. Het geeft doorgaans zelf duidelijk aan wat het wel en niet wil weten.

 

Een veilige en warme omgeving, thuis en daarbuiten

Voor je kind is het van belang dat het gezin een veilige en warme omgeving is waarin het positieve ervaringen op kan doen, ook op het gebied van seksualiteit. Door een open en respectvolle houding geef je je kind de ruimte om naar je toe te komen met vragen of problemen. Het ontwikkelt zo een stevige en gezonde seksuele basis, voor nu én voor later.

Seksuele opvoeding is niet alleen een taak van ouders, het is ook een taak van de kinderopvang en school. Nu bestaan er zeer uiteenlopende denkbeelden over kinderen en seksualiteit. Jij als ouder bent het meest vertrouwd voor je kind, hét grote voorbeeld. Van belang is dat je de standpunten van de ander kent en waar mogelijk rekening houdt met wat er buitenshuis verteld wordt over seksualiteit. Hierover kun je vervolgens praten met je kind. Als dit op een respectvolle en positieve wijze gaat dan kunnen verschillende meningen prima naast elkaar bestaan.

Wil je meer lezen over kinderen en seksuele ontwikkeling en opvoeding? Via onderstaande links vind je allerlei informatie. Hier staan ook titels van boeken, zowel voor je kind als voor jezelf.

Anna Jonkman
Beleidsadviseur pedagogiek