Nieuws

Blog: Grip op de dag met een dagritme

Alle opvanglocaties van KinderRijk hebben een duidelijke dagindeling en vaste rituelen. Maar waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Wat betekent dit voor het KDV of de BSO? En is het nuttig om ook thuis een dagritme aan te houden?  

 Het dagritme op onze locaties volgt de natuurlijke behoefte van kinderen om te eten, slapen en spelen. Voor baby’s geldt dat we zoveel mogelijk hun eigen ritme volgen, uiteraard in overleg met jou als ouder. Voor de andere kinderen varieert de dagindeling per leeftijdsgroep, maar staat deze in grote lijnen wel vast.

 

Belang van dagritme

Dagritme draait om duidelijkheid. Het geeft kinderen houvast en vertrouwen. Want dankzij een vast dagritme weten alle kinderen waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Dit zorgt voor structuur en veiligheid, waardoor kinderen de ruimte krijgen om te groeien. Zonder veiligheid kan een kind zich immers niet ontwikkelen.

Een goed dagritme bevat onderdelen die kinderen nodig hebben voor hun fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling. Dit zijn verzorging, exploratie en uitdaging en persoonlijke aandacht. En ook heel belangrijk: door tijd en aandacht voor bewegen, voeding en slapen worden fysiologische- en groeiprocessen goed gereguleerd en dat draagt bij aan een gezond gewicht.

Een vast dagritme wil niet zeggen dat elke dag er hetzelfde uitziet. Want je kunt hier heel creatief mee omgaan. Als de kinderen bijvoorbeeld rond lunchtijd buiten spelen, pak dan een kleed en ga lekker buiten op het gras eten. Een dagritme biedt dus voldoende ruimte voor creativiteit!

 

Baby’s en jonge kinderen

Op onze KDV’s hechten we veel waarde aan een dagindeling en vaste rituelen. Dit geeft de kinderen én pedagogisch medewerkers houvast. En een vertrouwd dagritme geeft rust, ondanks dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Het dagritme is ruim gepland, waardoor kinderen niet worden opgejaagd. Natuurlijk houden we ruimte voor flexibele aanpassing, zodat we rekening kunnen houden met de individuele behoeften van de kinderen en bijzondere momenten zoals uitstapjes, verjaardagen en Sinterklaas. Dagelijks zijn er verschillende spelactiviteiten. We zorgen hierbij voor een balans tussen rustige en actieve momenten.

Op onze KDV’s proberen we de overgang van de ene naar de andere activiteit zo duidelijk mogelijk te maken. We benoemen richting de kinderen wat er gaat gebeuren en hebben hier bepaalde rituelen bij. Hierbij kun je denken aan een liedje voordat we gaan eten. Door die overgangsmomenten te herhalen, leren kinderen hoe de dag verloopt en gaan ze het patroon herkennen. Een ander voorbeeld is het voorlees-slaapritueel. Slapen is voor jonge kinderen een belangrijk onderdeel van hun ritme. Het draagt onder andere bij aan een gezond gewicht. Door hier een ritueel van te maken, zorgen we ervoor dat kinderen met aandacht naar bed gaan.

Een duidelijk ritme helpt ook ouders, bijvoorbeeld om de haal- en brengtijden van hun kinderen af te stemmen op de opvang. En ook de pedagogisch medewerkers zijn gebaat bij een duidelijk ritme. Het maakt het werk leuker en makkelijker. Doordat kinderen weten wat ze kunnen verwachten, ontstaat er veel meer rust in een groep en dat is voor iedereen prettig.

Ons ritme op het KDV is gekenmerkt door:

  • Een vaste structuur;
  • Afgestemd op de natuurlijke behoeften van de kinderen;
  • Een ruime planning, zodat de kinderen niet worden opgejaagd;
  • Duidelijke overgangsmomenten;
  • Rekening houden met individuele behoeften.

 

Bij de BSO

Een dagritme biedt kinderen op de BSO zowel een gevoel van veiligheid als de benodigde uitdaging. Die zijn beiden essentieel voor een positieve ontwikkeling van kinderen. Het is daarom belangrijk om een goede balans te vinden in de structuur van de dag, afgestemd op de groep en op individuele kinderen. Het gaat dan om een passende verdeling tussen vaste en variabele onderdelen, vrij en begeleid spel, groeps- en individuele activiteiten, rust en beweging, vertrouwde routines en nieuwe elementen. Een dagritme betreft zo de gehele structuur van de dag, niet alleen het activiteitenaanbod of dagprogramma.

De inhoud van een goed dagritme kan zo voor iedere BSO, iedere groep, ieder kind en iedere periode weer anders zijn. Een uitgebalanceerd dagritme is daarnaast een belangrijke voorwaarde voor onze pedagogisch medewerkers om de juiste ruimte te hebben voor het werken aan de vele verschillende ontwikkelingsgebieden en thema’s die belangrijk zijn op de BSO.

We erkennen de individuele ritme-behoeften van kinderen en sluiten daarop aan waar mogelijk. Sommige kinderen willen op de BSO kunnen ontladen, anderen willen onthaasten. Lichamelijk en geestelijk welbevinden van ieder kind is een voorwaarde om lekker en ontspannen te kunnen spelen.

Bewegen en sport zijn een belangrijk onderdeel van het dagritme. Bewegen stimuleren is ook kinderen laten meehelpen met de dagelijkse activiteiten als vaatwasser uitruimen, buitenspeelgoed in- en uitruimen en stoelen/tafels opruimen.

Ons ritme op de BSO is gekenmerkt door:

  • Een vaste structuur;
  • Balans tussen rustige activiteiten en beweging;
  • Balans tussen groeps- en vrije keuzemomenten van de kinderen;
  • Dagelijkse gelegenheid om buiten te spelen;
  • Dagelijks aanbod voor een of meer activiteit(en) met een van de pedagogisch medewerkers.

 

En thuis?

Rust, reinheid en regelmaat… Het klinkt ouderwets, maar structuur is erg belangrijk voor je kind. Hier kun je met je baby al mee beginnen/ Maar hoe zorg je voor een duidelijk dagritme?

Uit het niets een dagschema verzinnen of aanhouden, is niet verstandig. Observeren hoe je kind zich door de dag heen gedraagt, is de beste manier om te leren wat je baby nodig heeft. Je zult vanzelf bepaalde patronen gaan herkennen. Als je hebt ontdekt op welke tijden je baby het liefst eet, slaapt of speelt, neem je dat als basis voor zijn dagelijkse ritme.

In eerste instantie is het belangrijk dat jij je kind een goed slaapritme aanleert. Breng je kind rond dezelfde tijden naar bed en verricht dezelfde handelingen voor het slapen gaan. Het duurt ongeveer twee maanden voordat je kind gewend is aan het slaapritme, dus maak je niet meteen zorgen als het niet lukt.

Hetzelfde geldt voor het voeden van je kind. Regelmatige voedingstijden zorgen ervoor dat je kind gewend raakt aan het ritme. Ook een vaste tijd en plek, helpt je baby te begrijpen dat het weer tijd is om te eten. Als je kindje heeft geslapen en gegeten is het tijd om lekker te knuffelen en samen te spelen.

Het is goed om in gedachten te houden dat niet elk kind hetzelfde is. Het kan zo maar gebeuren dat jouw kind zich veel fijner voelt bij een ander ritme. Uiteindelijk ken jij je baby het beste, volg dus altijd je instinct.

 

Meer weten?

Meer informatie vind je hier:

Met vragen kun je ook altijd terecht bij onze pedagogisch coaches, zij helpen je graag verder!